עבירות מס חמורות – סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

לורה מולדובר

לורה מלדובר

עורכת תוכן ראשית, באז.

תוכן עניינים

סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

מדובר בעבירה מרכזית וחמורה אשר רשויות המס ובתי המשפט בישראל מענישים את מבצעיה בחומרה רבה. העבירה הקבועה בפקודת מס הכנסה ודורשת כוונה להתחמק מתשלום מס או לסייע לאחר להתחמק מתשלום מס. כאשר מדובר בעבירה כה חמורה אשר העונש בצידה משמעותי ואשר בתי המשפט מענישים את מבצעיה בחומרה רבה, עורך דין מיסים בעל ניסיון משפטי יוכל לסייע ולעמוד על זכויותיכם ועל הגנתכם המשפטית, עו״ד מיסים יפעל להקטין את החשיפה המשפטית בעניינכם.

כאמור, סעיף 220 לפקודת מס הכנסה עוסק במי שביודעין ובכוונה, מבצע פעולות אשר נועדו להקטין את חבות המס שלו או של אחר שלא כדין. הסעיף מפרט 6 פעולות המהוות עבירה בהתאם לסעיף 220 לפקודת מס הכנסה. ככל שאתם חשודים ונקראתם למשרדי מס הכנסה לצורך חקירת מס הכנסה, בחשד לביצוע עבירה לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה ובין אם הוזמנתם להליך שימוע או הוגש כנגדכם כתב אישום בעבירות לפי סעיף זה, מומלץ בכל לשון לפנות לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מאת עו״ד מיסים.

סעיף 220 לפקודת מס הכנסה – עבירות מרמה

החלק הראשון של סעיף 220 לפקודת מס הכנסה דן בכוונה של מבצע העבירה להתחמק מתשלום מס או לעזור לאחר להתחמק מתשלום מס. כלומר, דרושה כוונה של ממש להתחמק מתשלום מס, אין המדובר במי שעשה טעות בתום לב.

חשוב לדעת, די בכך שהמבצע התכוון להתחמק מתשלום מס. כך למשל, גם אם מבצע העבירה היה זכאי להחזר מס, אך עשה מעשים בכוונה להתחמק מתשלום מס שעולים כדי עבירת מס – עדיין יראו בו כמי שביצע עבירת מס.

החלק השני של הסעיף, מפרט את המעשים האסורים, שביצוע כל אחד מהם, בכוונה להתחמק ממס, מהווה את העבירה ואילו הן:

  • השמטת הכנסה מתוך דו"ח על פי פקודת מס הכנסה.

בדרך כלל, השמטת הכנסה מתוך הדו"ח השנתי שמגיש הנישום לרשויות המס. השמטה של הכנסה, אפילו מינורית, מהווה עבירה לפי סעיף זה.

מהי הכנסה?

הכנסה מוגדרת בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה כסך כל הכנסתו של אדם ממקורות שונים החייבים במס, כגון: שכר עבודה, דמי שכירות, דיבידנד, קצבה ועוד.

לעניין סעיף זה, יש להבחין בין "הכנסה" לבין "הכנסה חייבת". הכנסה חייבת היא סך כל ההכנסה של אדם בהפחתת כל הניכויים והקיזוזים המותרים. לכן, עובר את העבירה מי שמשמיט הכנסה "ברוטו", לפני ניכויים וקיזוזים.

  • מסירת אמרה או תרשומת כוזבת בדו"ח על פי פקודת מס הכנסה.

סעיף זה מרחיב את הסעיף הראשון, וקובע שכל פרט לא נכון או כוזב בדו"ח על-פי פקודת מס הכנסה, בין אם דו"ח שנתי או דו"ח תקופתי או דו"ח אחר, שנעשה בכוונה להתחמק מתשלום מס, מהווה עבירה.

מהי אמרה או תרשומת כוזבת?

זוהי אמרה או תרשומת המכילה בתוכה הצהרה על עובדה כוזבת, שהמצהיר עליה יודע שהיא כוזבת או מאמין שהיא כוזבת.

  • השבת תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה או דרישה שנערכה לפי הפקודה.

סעיף זה אוסר מתן מענה של תשובות כוזבות, בעל פה או בכתב, למפקח מס הכנסה בדיוני שומה. פעמים רבות הנישום מוזמן לדיון בפני מפקח מס הכנסה, בעצמו או באמצעות מייצגו – רואה החשבון, מנהל חשבונות, יועץ מס וכו׳. במהלך הדיון נשאל הנישום שאלות. כל מתן מענה כוזב, אשר מטרתו להתחמק מתשלום מס, מהווה עבירה.

  • הכנת או קיום, או הרשאה להכין או לקיים פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות או זיוף פנקסי חשבונות או רשומות אחרות או הרשאה לאחר לזייף פנקסי חשבונות או רשומות אחרות.

סעיף זה כולל בתוכו ארבעה מעשים פליליים.

  • הכנה או קיום פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות.
  • מתן רשות לאחר להכין פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות.
  • זיוף פנסי חשבונות או רשומות אחרות.
  • מתן רשות לאחר לזייף פנקסי חשבונות או רשומות אחרות.

שני המעשים הראשונים, דנים ברישום שאיננו אמת בפנקסי העסק מהווה עבירה. הכנה או קיום, משמעותם רישום נתון שקרי, בכל אחד משלבי ההכנה או הרישום בפנקסי העסק. הכוונה בעיקר לרישומי הנהלת החשבונות של העסק, כאשר רישום שקרי בכל אחד משלבי הכנת הנהלת החשבונות של העסק מהווה עבירה, כאשר הוא נעשה בכוונה להתחמק ממס. כלומר, רישום נתון שאינו אמת מתוך טעות, אינו מהווה עבירה לפי סעיף זה.

שני המעשים הנוספים, מדברים על זיוף. זיוף הוא עשיית כל מסמך הנחזה להיות את אשר איננו ועשוי להטעות, או שינוי מסמך בכוונה לרמות או חתימת מסמך בשם אדם אחר. לכן, עשיית כל מסמך או שינויו באופן שעשוי להטעות או לרמות, והכללתו בפנקסי הנהלת החשבונות של העסק, בכוונה להתחמק מתשלום מס, מהווה עבירה לפי סעיף זה.

  • שימוש בכל מרמה, ערמה או תחבולה.

סעיף זה הינו "סעיף סל", כלומר כל מעשה אחר שאינו נכלל באחד מארבעת המעשים שנידונו לעיל, מהווה גם הוא עבירה על החוק. ניתן להניח כי המחוקק סבר שככל שהזמן חולף, יימצאו שיטות חדשות ומתוחכמות לרמות את הרשויות ולהתחמק מתשלום מס. לכן ביקש המחוקק להכניס מראש, כל מעשה מרמה או תחבולה חדשים שאינם באים בגדר אחד המעשים המפורטים מעלה.

בפסיקת בתי המשפט נקבע כי מעשים כמו הסתרה של מקור הכנסה שלם, רישום חברות על שם אנשי קש, אי הודעה על פתיחת עסק, אי הגשת דו"חות במשך מספר שנים, תכנון מוקדם ועוד – כל אלה מהווים מרמה, ערמה ותחבולה.

  • הצגת מסמך כוזב למשלם המס לצורך מניעת ניכוי מס במקור או הפחתה שלו.

עבירה שנוספה בשנת 2003 לפקודת מס הכנסה, ונועדה להתמודד ולמנוע עבירה נפוצה מאוד של הצגת אישורי ניכוי מס במקור מזויפים, על מנת להפחית או למנוע ניכוי מס במקור.

בכל מקרה בו אתם חשודים בעבירות מס מוזמנים לתשאול או חקירה בחשד לביצוע עבירות, מס הכנסה או מע״מ, עבירות מס בלבד או בשילוב עבירות פליליות נוספות כגון הלבנת הון, ניירות ערך, הגבלים עסקיים וכו׳, מומלץ לפנות לייעוץ משרד עורכי דין צווארון לבן מוביל, אשר ידאג לפעול מו רשויות החקירה ולהקטין ככל שניתן את החשיפה הפלילית, האזרחית והכלכלית בתיקכם. עורך דין שיילחם על זכויותיכם המשפטיות מול רשויות המדינה.

האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא.

קרדיט תמונה: https://www.freepik.com/

מה דעתם על התוכן? שתפו אותנו בתגובות >>

שווה לראות גם:

דילוג לתוכן